Find svar på alt om privatleasing

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Det svinger meget fra bilmærke til bilmærke, om du selv kan vælge udstyr og farve. Hos Audi har du som hovedregel meget stor valgfrihed, og du kan med det samme se, hvordan dine tilvalg påvirker leasingprisen. Følg linket her; Audi Privatleasing

I andre tilfælde er det netop fraværet af valgmuligheder, som gør det muligt for bilforhandleren at stille en ekstra skarp leasingpris. Ved fx at tage større bilpartier hjem i én farve, som er populær på brugtbilsmarkedet, kan bilforhandleren opnå både billigere indkøbspriser og højere gensalgspriser, som du får glæde af i form af en billig leasing-pris.

Din leasing-bil er naturligvis dækket af fabrikantens garanti, og ved leasing af bil er du bedre stillet end ved et almindeligt bilkøb. Det skyldes hovedsagligt, at det til enhver tid er leasingyderen som ejer bilen. Som en del af leasingaftalen har du naturligvis pligt til at passe godt på leasing-bilen, så du kan levere den tilbage i pæn stand. Som fører af bilen er fx skrammer, ridser og lignende skader dit eget ansvar.

Ja. Det er en væsentlig fordel ved leasing, at det generelle serviceansvar påhviler din bilforhandler, men de inkluderede services kan dog svinge fra bilmærke til bilmærke.

Hos Audi har vi valgt at inkludere følgende for at give dig så få bekymringer som muligt:

  • Arbejdsløn og reservedele ved de foreskrevne serviceeftersyn
  • Sliddele som eksempelvis; bremseklodser, bremseskiver, pærer, viskerblade, støddæmpere m.v.. (Gælder ikke kør-videre produkter som olie og sprinklervæske)
  • Erstatningsbil ved værkstedsbesøg
  • Eventuel reparation af mekaniske dele og elektronik

Vejhjælp er ikke automatisk inkluderet i en leasingaftale. Hos Audi er bilen dækket af Audi Vejhjælp inkl. vejhjælp i Europa. Husk at tjekke dette, hvis du overvejer at købe et andet bilmærke.

Ikke altid. Der ligger et stort beregningsarbejde bag en leasingaftale, hvor bilforhandleren sætter vilkår og priser ud fra en hårfin beregning, som involverer slid, gensalgspriser og meget mere. Dette arbejde tjener til at gøre aftalen attraktiv for både dig som leasingtager og for leasingyderen. Derfor er det kun i nogle tilfælde, at du selv kan vælge leasingperioden.

Det er mest normalt, at en leasingaftale indrammer et forventet kilometerforbrug. Dette tal bruges til at anslå det slid, som leasingyderen beregner leasingprisen ud fra. Ekstra kilometer opgøres efter en på forhånd aftalt takst. Hos Audi har vi omvendt også valgt at udbetale underkørte kilometer til dig, hvis du har kørt mindre end forventet.

Når du indgår en leasingaftale, betaler du et engangsbeløb for at aktivere aftalen. Beløbet afhænger af bilmodellen og de øvrige leasingvilkår.

Den ekstraordinære førstegangsydelse fungerer lidt som en udbetaling, som giver adgang til at tegne aftalen. Andre bilmærker bruger forskellige ord for den samme ydelse, men beløbet dækker altid over forhandlerens udgifter til at oprette aftalen samt en del af det værditab, som bilen forventes at få i løbet af leasingperioden. Du vil typisk opleve, at førstegangsbetalingen afspejler bilens tilsvarende kontantpris, så fx mindre biler har en lavere førstegangsydelse, fordi det forventede værditab er mindre end ved biler i luksusklassen.

Hos Audi ville vi ønske, at vi kunne inkludere en forsikring i din leasingaftale for at give dig mindst muligt at bekymre dig om. Men fordi forsikringspriser afhænger lige så meget af personlige forhold som af bilmodellen, gælder det praktisk talt for alle bilmærker, at du selv skal tegne forsikringen ved siden af leasingaftalen.

I samarbejde med IF forsikring tilbyder Audi en række attraktive forsikringsprodukter, når du privatleaser en Audi. Læs mere om Audi-forsikring her eller ring på telefon 70121243.

Ja. Langt de fleste leasingaftaler indeholder i dag muligheden for at aflevere bilen, før leasingaftalen udløber, men ofte på baggrund af særlige vilkår. Hos Audi kan du altid opsige din leasingaftale efter 11 måneder med en måneds varsel. Så reelt set kan du returnere bilen igen efter 12 måneder og herefter altså blot med en måneds varsel.

Ja. Det er en del af alle leasingaftaler, at du kan blive mødt af en opkrævning, når du afleverer bilen efter leasingperioden. Har du fx kørt flere kilometer end aftalt, opkræves den på forhånd aftalte kilometerpris. Beløbet dækker det ekstra slid, som bilforhandleren ikke kunne kalkulere med på forhånd, da I indgik aftalen. Hos Audi har vi omvendt også valgt at udbetale underkørte kilometer til dig, hvis du har kørt mindre end forventet.

Du kan også blive mødt med en ekstraregning for ridser, buler og andre skader, som ligger ud over det forventede slid ved almindeligt brug. Vi anbefaler, at du kun opretter leasingaftaler med forhandlere, som lader afleveringen gå igennem en neutral tredjepart. Hos Audi bruger vi blandt andre FDM’s bileksperter som tredjepart. De går bilen igennem efter en standardiseret metode, så du kan være tryg ved opgørelsen.

Audi-forsikring tilbyder tillægsproduktet Tilbageleveringsforsikring, som dækker alle mindre kaskoskader, og begrænser din risiko for at møde store udgifter ved afleveringen af din leasing-bil. Læs mere om Audi-forsikring her eller ring på telefon 70121243.

Det er helt individuelt, hvor hurtigt du får stillet din nye leasingbil til rådighed. Hvis du fx tilvælger ekstraudstyr, må du forvente længere leveringstid. Spørg altid hos din bilforhandler. Hvis leveringstiden er en vigtig faktor for dig, så spørg forhandleren, om de kan lave et godt leasingtilbud til dig på en lagermodel.

Ja. Fordi en leasingaftale er bygget på faste månedlige betalinger, skal alle kreditgodkendes, før aftalen indgås.

Privatleasing ABC

Privatleasing kan betragtes som en flerårig lejeaftale, hvor man har den fulde råderet over bilen, men ikke selv står som ejer af bilen. Der betales en førstegangsydelse samt en fast månedlig leasingydelse, der dækker alle finansielle omkostninger samt serviceomkostninger. Udgifter der er forbundet med; køb af brændstof, dæk, grøn ejerafgift, forsikring og øvrige løbende driftsomkostninger er ikke inkluderet i ydelsen.

De oplyste leasingydelser er baseret på en 36 måneders privatleasingkontrakt. Uanset at leasingaftalen er indgået for en længere periode, kan leasingaftalen efter forløbet af 11 måneder opsiges af leasingtager med 1 måneds varsel til udgangen af en måned mod betaling af den aftalte leasingydelse i opsigelsesperioden. Opsigelsen har virkning, når den er kommet frem til leasinggiver, og skal ske skriftligt.

Den oplyste leasingydelse er baseret på det angivne antal kilometer. (Oftest 15.000 km. pr år.) Ved etablering af leasingaftale skal der tages stilling til eventuelle afvigelser ifht. det individuelle kørselsbehov. Afviger det faktuelle km-forbrug ved leasingperiodens udløb fra det aftalte afregnes under- eller overkørte kilometer efter en fast takst (modelafhængig).

Ved etablering af leasingaftalen skal der betales en førstegangsydelse (modelafhængig), som tillægges den første månedlige leasingydelse. Førstegangsydelsen betales kun én gang i leasingperioden. Denne betaling kan betragtes som en slags udbetaling som ikke tilbagebetales ved leasingperioden udløb.

Etableringsomkostninger er ikke inkluderet i den månedligere leasingydelse og du skal således betale 4.995 kr. i ekstraordinære etableringsomkostninger ved indgåelse af en leasingaftale. Dette dækker bl.a. nummerplader og leveringsomkostninger.

Bestilles der ekstraudstyr betales der et tillæg til den månedlige leasingydelse (udstyrsafhængig). Ved leasingaftalens udløb leveres bilen tilbage med ekstraudstyr.

En forudsætning for etablering af leasingaftalen er en positiv kreditvurdering af Audi Bilfinans.

Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Inden aflevering skal bilen gennemgås af FDM efter en standardiseret metode. Det betyder, at du får en uvildig vurdering af bilen – og eventuelle skader, fejl og mangler bliver dokumenteret. 

Er leasing billigere?

Mange spørger, om leasing af bil er billigere end almindeligt bilkøb. Men det svinger fra bilmodel til bilmodel, og kan reelt være svært at afgøre. Derfor er den vigtigste fordel ved privatleasing, at du kender dine biludgifter meget præcist. Leasingudbyderen klarer langt størstedelen af alle serviceudgifter og reparationer og din forsikring træder til, hvis uheldet er ude.

I visse tilfælde (særligt ved dyrere biler) kan leasingvarianterne flex-leasing, split-leasning og re-leasing gøre leasing af bilen meget fordelagtig i forhold til et almindeligt bilkøb. Samtidig kan leasing af brugt bil være et attraktivt alternativ, hvis prisen skal ned.

Privatleasing eller billån?

Leasing af bil kræver som hovedregel, at du skal kreditvurderes ligesom ved traditionel bilfinansiering. Ofte kan du dog gå en bilklasse op i forhold til et traditionelt billån, blandt andet fordi din leasingudbyderen påtager sig størstedelen af risikoen ved at eje bilen på dine vegne. Tænk også på, at et billån binder en stor del af din økonomi i mange år.

Gennemsnitligt ejer danskerne en købt bil i ca. 4 år, mens deres finansiering som regel strækker sig over 6 til 8 år. På den måde giver privatleasing i praksis frihed til at skifte bil oftere.