Spørgsmål og svar

Hvad drejer sagen sig om?
Den 18. september 2015 modtog Volkswagen koncernen en meddelelse fra US Environmental Protection Agency, US Department of Justice og California Air Resources Board. Her blev det fastslået, at visse af Volkswagen koncernens diesel-motorer ikke opfylder gældende amerikanske miljøstandarder. Siden da har Volkswagen koncernen arbejdet for fuld kraft på at afklare uregelmæssigheder vedrørende en bestemt software, der anvendes i visse dieselmotorer.


Jeg har selv importeret min bil - hvad gør jeg?
Har du selv importeret din Audi, så vil den også blive indkaldt.
Hvis du mener din Audi er omfattet, men du ikke har modtaget et informationsbrev i uge 11-12 med information om den kommende indkaldelse, beder vi dig kontakte vores kundeservice eller din lokale Audi forhandler eller servicepartner.


Jeg er i tvivl, om min bil er parallelimporteret - hvad gør jeg?
Vi anbefaler, at du kontakter vores kundeservice eller din lokale Audi forhandler eller servicepartner, som kan hjælpe dig videre.


Skal jeg have udbedret min bil, hvis den er berørt?
De danske myndigheder har besluttet, at det er et krav, at de berørte biler bliver opdateret. Det betyder for dig som bilejer, at du ikke vil kunne få din bil godkendt ved periodisk syn, medmindre opdateringen er gennemført. Du får naturligvis en rimelig tidsfrist til at få foretaget opdateringen. Rent praktisk vil det foregå således, at vi genindkalder dig direkte via brev, hvis din bil ikke er blevet opdateret 6 måneder efter, at du modtog første indkaldelsesbrev fra os. Gentager dette sig, vil du modtage 3. indkaldelsesbrev efter yderligere 6 måneder og herfra har du så yderligere 6 måneder til at få foretaget opdateringen. Først herefter vil der blive givet besked til synshallerne om, at bilen ikke er opdateret. Med andre ord vil berørte bilejere have halvandet år fra de modtager første indkaldelsesbrev fra os, til opdateringen skal være gennemført. Det er dog vores klare anbefaling, at man får opdateret bilen så hurtigt som muligt.


Hvor mange Audi biler er berørt i Danmark?
14.548 biler fra Audi er berørte af dieselsagen i Danmark. Bilerne er produceret i årene 2009 til 2015 og er udelukkende dieselbiler med motorvolumen 1.6 og 2.0 liter.


Er dieselbiler fra Audi sikre at køre i?
Ja, alle berørte køretøjer er ud fra et teknisk synspunkt fuldstændig sikre at køre i. Denne sag omfatter udelukkende de udledte forureningsstoffer. Vi påtager os det fulde ansvar for eventuelle nødvendige tekniske udbedringstiltag og de omkostninger, der er forbundet hermed.


Hvornår og hvor finder jeg ud af, om min Audi dieselbil er berørt?
Du kan tjekke, om din bil er berørt her.

Vi fik tidligere på året lov til at anvende data fra det Danske Centralregister for motorkøretøjer, og derefter skrev vi ud til alle ejere af de berørte biler i uge 11 og 12 og orienterede om det videre forløb. D. 11. maj fik vi den godkendelse fra de danske myndigheder, som vi har ventet på og vi kan nu gå i gang med at indkalde de første biler. Det drejer sig i første omgang om udvalgte modeller med 2,0 TDI motorer og vi forventer at kontakte alle berørte ejere direkte pr brev i løbet af uge 20-21. Det vil ligeledes være muligt, at booke tid til opdateringen på her >

Hvis du mener, at din bil er berørt, men ikke har modtaget noget brev fra os, er du meget velkommen til at kontakte os via vores Audi diesel hotline alle hverdage mellem kl. 9-16 på tlf. 43 28 83 60 eller hele døgnet på mail kundeservice@smc.dk.


Hvornår begynder Audi at opdatere de berørte biler?

Vi har d. 11. maj 2016 modtaget godkendelsen af de tekniske løsninger til de første modeller med 2.0 TDI motor (udvalgte modeller) fra de danske myndigheder. Det betyder, at vi nu kan gå i gang med de første opdateringer. Vi kontakter de pågældende bilejere direkte via brev og det vil også være muligt at booke tid til opdateringen på http://audi.dieselinfo.dk/

Vi forventer at denne opdatering tager ca. 30 minutter og er selvfølgelig uden omkostninger for dig som kunde. Skulle du have brug for en lånebil mens vi tilser din bil, stiller vi naturligvis sådan en gratis til rådighed.

Så snart vi får godkendelserne på de øvrige modeller fra de danske myndigheder, indkalder vi ligeledes de resterende kunder løbende og direkte via brev. Indtil du modtager ovennævnte brev, behøver du ikke at foretage dig yderligere.


Kan jeg med ro i sindet købe en ny Audi med dieselmotor?
Ja, alle nye Audi dieselbiler, der sælges i Danmark, har EU6 dieselmotorer, og er i overensstemmelse med lovkrav og miljøstandarder og har på ingen måde været omfattet af dieselsagen.


Hvad gør Audi i Danmark ved situationen?
Audi Danmark har gennem hele sagens forløb fulgt de instruktioner og informationer vi har modtaget fra Audi AG og meldt disse videre til offentligheden og myndighederne i den takt vi har modtaget dem. Vi har gennem hele sagsforløbet orienteret de relevante danske myndigheder for at skabe transparens og få processen omkring godkendelserne til at forløbe så hurtigt som muligt, til gavn for de berørte bilejere. Vi har siden februar, alene i Danmark uddannet ca. 400 ansatte i at håndtere og udføre opdateringerne.


Vil der være ændringer ved min bils brændstofforbrug, CO2-udledningen eller hk efter opdateringen?
Volkswagen AG og de godkendende myndigheder har i lang tid sagt, at de softwareopdateringer, som vi skal foretage på en række dieselbiler ikke vil have negativ indvirkning på bilernes brændstofforbrug, ydeevne eller udledning af emissioner. Dette er nu bekræftet af FIA - den europæiske sammenslutning af bilklubber hvor danske FDM er medlem. Organisationen har foretaget en række før - og efter-test af opdateringerne og konkluderer, at Volkswagens løsning er holdbar og har ingen negativ effekt på bilerne. Læs hele FDMs artikel her.
Biler der er chip-tunet eller på anden måde har fået ændret motorstyringen, vil blive justeret til de oprindelige godkendelsesværdier.


Jeg har solgt/købt en bil

Hvis du har solgt din Audi, og der i den forbindelse er sket omregistrering til bilens nye ejer, vil bilens nye ejer (eller bruger) modtage indkaldelsen, når denne udsendes, idet indkaldelsen udsendes via SKAT på baggrund af de aktuelle oplysninger i Køretøjsregistret.
Tilsvarende gælder, at hvis du har købt en Audi og du i den forbindelse er registreret som ejer (eller bruger), så vil du modtage indkaldelsen, når denne udsendes.

 

Hvad skal kunder gøre, hvis de køber berørte biler på brugtvognsmarkedet, som endnu ikke har fået nogen softwareopdatering?
Henvend dig venligst til din Volkswagen, Audi, Skoda eller SEAT partner.

 

Hvilke krav har forbrugere på baggrund af det tillidsskabende tiltag?
Med det tillidsskabende tiltag lover Volkswagen sine kunder at ville tage eventuelle reklamationssager op, som har tilknytning til det tekniske tiltag på biler med dieselmotor af typen EA189 og vedrører bestemte dele af motor- og udstødningsefterbehandlingssystemet.

Det tillidsskabende tiltag omfatter i alt 11 komponenter i udstødningstilbageføringssystemet, brændstofindsprøjtningssystemet og udstødningsefterbehandlingssystemet: lambdasonde, temperaturføler, omskifterventil til udstødningstilbageføring, udstødningstilbageføringsventil, føler for differencetryk, indsprøjtningsdyse, højtrykspumpe, (brændstof)fordelerliste, trykreguleringsventil, tryksensor, indsprøjtningsrør/-slange.

Dette tillidsskabende tiltag, som gennemføres uden beregning, kan som udgangspunkt gøres gældende inden for en periode på 24 måneder efter gennemførelsen af det tekniske tiltag og indtil et maksimalt antal kørte kilometer på 250.000 for den pågældende bil på det tidspunkt, hvor det tillidsskabende tiltag gøres gældende (alt efter hvilket kriterium, der får virkning tidligst).

Det gælder naturligvis også med tilbagevirkende kraft for alle biler, som allerede på et tidligere tidspunkt er blevet ændret.

Det tillidsskabende tiltag har ingen indflydelse på Volkswagens erklæring om, at der som følge af de tekniske tiltag ikke opstår nogen negative konsekvenser for kunderne i forhold til motorens og udstødningsefterbehandlingssystemets levetid. De regulerende myndigheder har bekræftet, at det tekniske tiltag opfylder alle lovmæssige krav, og at der ikke er nogen forringelser forbundet med implementeringen af tiltaget, hvad angår brændstofforbrug, CO2-emissioner, motorydelse og maksimalt drejningsmoment samt lydudvikling. Med det tillidsskabende tiltag sender Volkswagen nu endnu et klart signal om, at opdateringen ikke har nogen negativ indflydelse på bilens levetid. Formålet med dette tiltag er at styrke alle kunders tillid til pålideligheden af det tekniske tiltag og at opmuntre kunderne yderligere til at få udført det tekniske tiltag på deres biler.

Kunderne kan få nærmere information om forudsætningerne for og omfanget af det tillidsskabende tiltag hos alle mærkernes partnervirksomheder samt online.

Alle kunder har selvfølgelig også mulighed for at henvende sig til den ansvarlige kundeserviceafdeling pr. post, pr. e-mail eller telefonisk.

 

Hvordan fungerer den første kontakt for kunder med berørte biler?
Henvend dig venligst til din Volkswagen, Audi, Skoda eller SEAT partner.

Kundens berettigelse afgøres af den relevante autoriserede servicepartner baseret på de informationer, som kunderne kommer med (på samme måde som bevisbyrden), i tæt samråd med kundeserviceafdelingen hos det relevante Volkswagen Group-mærke

 
Jeg er ejer af en berørt bil og bosiddende i EU27. Jeg har besluttet mig for ikke at deltage i softwareopdateringen. Kan jeg stadig køre i min bil på vejene i Tyskland? (Fx på gennemrejse eller på en ferietur)
Ja.

Hvem skal jeg henvende mig til, hvis min bil har et problem efter udførelsen af de tekniske tiltag?
Berørte kunder kan være sikre på, at de tekniske tiltag bliver udført korrekt og ikke medfører forringelser, for så vidt angår brændstofforbrug, CO2-emissioner, motorydelse og maksimalt drejningsmoment samt lydudvikling. Dette har været en væsentlig forudsætning for de ansvarlige myndigheders godkendelse af tiltagene.

Hvis du alligevel skulle konstatere et problem, skal du rette henvendelse til den nærmeste Audi Servicepartner. >>

Modtager jeg efter udførelsen af det tekniske tiltag en bekræftelse fra Audi servicepartneren, og hvad gør jeg, hvis jeg skulle miste den?
Ja, du får en bekræftelse fra Audi servicepartneren efter udførelse af det tekniske tiltag. Hvis du skulle miste den, eller hvis du ikke har fået den, kan du henvende dig til din Audi servicepartner.

Hvorfor har min bil brug for et teknisk tiltag?
I motorstyreenheden i biler med berørte motorer er der blevet anvendt en softwarefunktion, som kunne genkende kørselskurven for den officielle typegodkendelsestest. Afhængigt af genkendelsen af kørselskurven skifter motorstyreenheden mellem to forskellige indstillinger: indstilling 1 med et optimalt NOx-niveau til testforhold eller indstilling 2 til optimale niveauer af partikler ved kørsel på vejen.

Jeg er ejer af en berørt bil og bor i EU28. Jeg ønsker ikke at deltage i tiltaget med implementeringen af software. Hvad sker der, hvis jeg flytter permanent til et land, hvor det tekniske tiltag er obligatorisk, og jeg ønsker at tage min bil med.
Du skal indregistrere din bil i det pågældende land. Normalt vil myndighederne informere dig om, at du skal få udført opdateringen hurtigst muligt. Kontakt venligst din Audi servicepartner i dit nye hjemland.

Tilbage til oversigten >>